Hỗ trợ trả góp

Thủ tục nhanh chóng đơn giản

Giao hàng tận nơi

Giao hàng & lắp đặt nội thành

Phone: 0907 152 199

Hotline tư vấn mua hàng

Địa chỉ: 68-70-72 Đông Hưng Thuận 5, Tân Hưng Thuận, Q12.HCM  - ĐT: 0916 036 591
Tư vấn lắp đặt máy lạnh: 0907 152 199

Daikin


Dàn lạnh âm trần multi Daikin FFA60RV1V

13.750.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 Tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 6HP FCQ140KAVEA/RZR140MYM+BYCP125K-W18+BRC7F635F9 (REMOTE KHÔNG DÂY)

54.100.000 VNĐ62.620.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 6HP FCQ140KAVEA/RZR140MVM+BYCP125K-W18+BRC7F635F9 (REMOTE KHÔNG DÂY)

50.550.000 VNĐ58.990.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 5HP FCQ125KAVEA/RZR125MYM+BYCP125K-W18+BRC7F635F9 (REMOTE KHÔNG DÂY)

49.080.000 VNĐ57.240.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 5HP FCQ125KAVEA/RZR125MVM+BYCP125K-W18+BRC7F635F9 (REMOTE KHÔNG DÂY)

46.630.000 VNĐ54.320.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 4HP FCQ100KAVEA/RZR100MYM+BYCP125K-W18+BRC7F635F9 (REMOTE KHÔNG DÂY)

45.190.000 VNĐ52.610.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 4HP FCQ100KAVEA/RZR100MVM+BYCP125K-W18+BRC7F635F9 (REMOTE KHÔNG DÂY)

42.950.000 VNĐ49.940.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 3HP FCQ71KAVEA/RZR71MVMV+BYCP125K-W18+BRC7F635F9 (REMOTE KHÔNG DÂY)

36.480.000 VNĐ42.230.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 2.5HP FCQ60KAVEA/RZR60MVMV+BYCP125K-W18+BRC7F635F9 (REMOTE KHÔNG DÂY)

35.090.000 VNĐ40.580.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-13%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 2HP FCQ50KAVEA/RZR50MVMV+BYCP125K-W18+BRC7F635F9 (REMOTE KHÔNG DÂY)

28.580.000 VNĐ32.830.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 6HP FCQ140KAVEA/RZR140MYM+BYCP125K-W18+BRC1E62 (REMOTE DÂY)

52.920.000 VNĐ61.220.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 6HP FCQ140KAVEA/RZR140MVM+BYCP125K-W18+BRC1E62 (REMOTE DÂY)

49.760.000 VNĐ58.040.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 5HP FCQ125KAVEA/RZR125MYM+BYCP125K-W18+BRC1E62 (REMOTE DÂY)

48.280.000 VNĐ56.290.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 5HP FCQ125KAVEA/RZR125MVM+BYCP125K-W18+BRC1E62 (REMOTE DÂY)

45.830.000 VNĐ53.370.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 4HP FCQ100KAVEA/RZR100MYM+BYCP125K-W18+BRC1E62 (REMOTE DÂY)

44.390.000 VNĐ51.660.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 4HP FCQ100KAVEA/RZR100MVM+BYCP125K-W18+BRC1E62 (REMOTE DÂY)

42.150.000 VNĐ48.990.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 3HP FCQ71KAVEA/RZR71MVMV+BYCP125K-W18+BRC1E62 (REMOTE DÂY)

35.680.000 VNĐ41.280.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-13%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 2.5HP FCQ60KAVEA/RZR60MVMV+BYCP125K-W18+BRC1E62 (REMOTE DÂY)

34.290.000 VNĐ39.630.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-13%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN INVERTER 2HP FCQ50KAVEA/RZR50MVMV+BYCP125K-W18+BRC1E62 (REMOTE DÂY)

27.780.000 VNĐ31.880.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN 5HP FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BYCP125K-W18+BRC7F633F9 (REMOTE KHÔNG DÂY)

44.330.000 VNĐ51.580.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng

-14%

MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN 4.5HP FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BYCP125K-W18+BRC7F633F9 (REMOTE KHÔNG DÂY)

40.780.000 VNĐ47.360.000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng
Bảo hành: 12 tháng